Registrere FM-radiostasjoner automatisk (Auto Preset)

Du kan registrere FM-radiostasjoner automatisk. FM-radiostasjoner med sterke signaler registreres automatisk på forhåndsinnstillingsnummer.

  1. Velg FM-båndet.
  1. Hold inne MEMORY i 3 sekunder.
  1. Trykke på PRESET for å velge forhåndsinnstillingsnummeret der lagringen skal starte.
  1. Trykk på [jTUNING].
  • Auto Preset-prosessen starter.
MERK
  • Du kan registrere opp til 40 radiostasjoner som forhåndsinnstillinger.
  • Hvis du vil avbryte Auto Preset-prosessen, trykker du på BAND.
  • (Kun modeller for UK, Europa og Russland)
    Kun Radio Data System-kringkastingsstasjoner registreres automatisk av Auto Preset-funksjonen.