Varoitusilmoitukset YPAO:sta

Jos näkyviin tulee varoitusviesti, ratkaise ongelma seuraamalla taulukkoa ja käynnistä YPAO uudelleen.

Voit yhä soveltaa mittaustuloksia. Kuitenkin suosittelemme, että ratkaiset ongelman ja käynnistät YPAO:n uudelleen, jotta käyttäisit laitetta sen optimaalisilla kaiutinasetuksilla.

[Hakutunniste]#Q03 YPAO-varoitus

Varoitusviesti

Toimenpide

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Valitse kohdistinpainikkeilla ”Measurement result” ja paina ENTER ja sitten valitse ”Wiring” kohdassa ”Measurement result”. Tarkasta kohdassa ”Reverse” määritetyn kaiuttimen kytkentä (+/-).

Jos kaiutin on kytketty väärin:

Sammuta tämä laite ja kytke kaiutinkaapeli uudestaan.

Jos kaiuttimet on kytketty oikein:

Kaiutintyyppi tai kuunteluympäristö voi aiheuttaa sen, että tämä viesti tulee näkyviin, vaikka kaiuttimet on kytketty oikein. Siinä tapauksessa voit olla välittämättä viestistä.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Valitse kohdistinpainikkeilla ”Measurement result” ja paina ENTER ja sitten valitse ”Distance” kohdassa ”Measurement result”. Tarkasta kaiutin, joka on määritetty seuraavan mukaisesti ”>24.00m (>80.0ft)”. Lopeta YPAO-mittaus, sammuta tämä laite ja sijoita ongelmia aiheuttanut laite enintään 24 metrin päähän kuuntelupaikasta.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Tarkista käyttöympäristö, kaiuttimien kytkennät (+/-) ja subwooferin äänenvoimakkuus. Jos ongelmia ilmenee, lopeta YPAO-mittaus, kytke tämä laite pois toimintatilasta ja kytke kaiutinkaapeli uudelleen. Suosittelemme, että käytät samanlaisia tai teknisiltä ominaisuuksiltaan mahdollisimman samankaltaisia kaiuttimia.

HUOM!
  • Korjaa kaiuttimen kaapelikytkentä tai sijainti laitteen sammuttamisen jälkeen.