Waarschuwingen bij YPAO

Als er een waarschuwing wordt weergegeven, moet u het probleem oplossen door de tabel te volgen en de YPAO nogmaals uit te voeren.

U kunt de meetresultaten nog steeds toepassen, maar we raden u aan het probleem op te lossen en dan de YPAO nog eens uit te voeren om het toestel te kunnen gebruiken met de optimale luidsprekerinstellingen.

[Zoekterm]#Q03 YPAO-waarschuwing

Waarschuwingsbericht

Oplossing

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Gebruik de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren, druk op ENTER en selecteer vervolgens “Wiring” bij “Measurement result”. Controleer de kabelaansluitingen (+/-) van de luidspreker die wordt aangeduid met “Reverse”.

Als de luidspreker onjuist aangesloten is:

Schakel het toestel uit en sluit de luidsprekerkabel opnieuw aan.

Als de luidspreker juist aangesloten is:

Afhankelijk van het type luidsprekers of de omgeving kan dit bericht ook worden weergegeven als u de luidsprekers correct hebt aangesloten. In dat geval kunt u het bericht negeren.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Gebruik de cursortoetsen om “Measurement result” te selecteren, druk op ENTER en selecteer vervolgens “Distance” bij “Measurement result”. Controleer de luidspreker die wordt aangeduid met “>24.00m (>80.0ft)”. Sluit YPAO af, zet het toestel uit en plaats de luidspreker met het probleem binnen 24 m van de luisterpositie.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Controleer de gebruiksomgeving en kabelaansluitingen (+/-) van elke luidspreker en het volume van de subwoofer. In geval van problemen sluit u de YPAO af, zet u het toestel uit en sluit u de luidsprekerkabel opnieuw aan of corrigeert u de luidsprekerposities. We raden het gebruik aan van dezelfde luidsprekers of van andere luidsprekers met zoveel mogelijk dezelfde technische gegevens.

OPMERKING
  • Corrigeer de kabelaansluiting of de positie van de luidspreker nadat u het toestel hebt uitgeschakeld.