Advarselmeldinger fra YPAO

Hvis en feilmelding vises, løs problemet ved hjelp av følgende tabell og utfør YPAO på nytt.

Du kan likevel bruke måleresultatene, men vi anbefaler imidlertid at du løser problemet og utfører YPAO igjen for å bruke apparatet med de optimale høyttalerinnstillingene.

[Søkeord]#Q03 YPAO-advarsel

Advarselmelding

Løsning

WARNING 1

A speaker cable may be connected with the reverse polarity (+/-).

Bruk markørtastene til å velge “Measurement result” og trykk på ENTER, og velg deretter “Wiring” i “Measurement result”. Kontroller kabeltilkoblingene (+/-) for høyttaleren som er identifisert ved "Reverse".

Hvis høyttaleren er feil tilkoblet:

Slå av apparatet, og koble høyttalerkabelen på nytt.

Hvis høyttaleren er riktig tilkoblet:

Avhengig av type høyttalere eller rommets egenskaper, kan denne meldingen bli vist selv om høyttalerne er korrekt tilkoblet. I dette tilfellet kan du ignorere meldingen.

WARNING 2

A speaker is placed more than 24 m (80 ft) from the listening position.

Bruk markørtastene til å velge “Measurement result” og trykk på ENTER, og velg deretter “Distance” i “Measurement result”. Kontroller høyttaleren som er identifisert ved ">24.00m (>80.0ft)". Avslutt YPAO, slå av apparatet, og plasser høyttaleren innenfor 24 m fra lytteposisjonen.

WARNING 3

There are significant volume differences between the speakers.

Kontroller bruksmiljøet og kabeltilkoblingene (+/-) for hver enkelt høyttaler, og volumet på subwooferen. Hvis det finnes problemer, avslutt YPAO, slå av apparatet, og koble deretter til høyttalerkablene igjen eller korriger høyttalerposisjonene. Vi anbefaler å bruke de samme høyttalerne eller høyttalere med spesifikasjoner som er så like som mulig.

MERK
  • Korriger kabeltilkoblingen eller plasseringen av høyttaleren etter at du har slått av apparatet.