Justere effektnivået på lydfeltet

Juster effektnivået for lydprogrammet for å styrke eller redusere lydfelteffekten.

Velg lydprogrammet og trykk på ENTER for å justere.

Setup-menyen

Sound” > “DSP Parameter” > (lydprogram)

Innstillingsområde

Element

Funksjon

Innstillinger

DSP Level

Juster effektnivået for lydprogrammet (for å styrke eller redusere lydfelteffekten).

–6 dB–+3 dB

Initial Delay

Justerer forsinkelsen mellom den direkte lyden og generering av presence-lydfelt. Høyere verdi forsinker genereringen av lydfelt, og lavere verdi gjør den raskere.

Presence-lydfeltet skapes på frontsiden.

1 ms-99 ms

Room Size

Justerer breddeøkningseffekten for presence-lydfeltet. Høyere verdi styrker breddeeffekten, og lavere verdi reduserer den.

Presence-lydfeltet skapes på frontsiden.

0,1–2,0

Liveness

Justerer svekkelse av presence-lydfeltet. Høyere verdi styrker reflekteringen, og lavere verdi reduserer den.

Presence-lydfeltet skapes på frontsiden.

0–10

Reverb Time

Justering av nedbrytningstid for etterklanglyden

Høyere for å styrke etterklanglyden og lavere for klar lyd.

1,0 s-5,0 s

Reverb Delay

Justerer forsinkelsen mellom direkte lyd og generering av etterklanglyd. Høyere verdi forsinker genereringen av etterklanglyd, og lavere verdi gjør den raskere.

0 ms-250 ms

Reverb Level

Justerer volumet for etterklanglyden.

Høyere verdi styrker etterklanglyden, og lavere verdi reduserer den.

0%-100%

Surround Initial Delay

Justerer forsinkelsen mellom den direkte lyden og generering av surround-lydfelt. Høyere verdi forsinker genereringen av lydfelt, og lavere verdi gjør den raskere.

Surround-lydfeltet skapes på baksiden til høyre og venstre.

1 ms-49 ms

Surround Room Size

Justerer breddeøkningseffekten for surround-lydfeltet. Høyere verdi styrker breddeeffekten, og lavere verdi reduserer den.

Surround-lydfeltet skapes på baksiden til høyre og venstre.

0,1–2,0

Surround Liveness

Justerer svekkelse av surround-lydfeltet. Høyere verdi styrker reflekteringen, og lavere verdi reduserer den.

Surround-lydfeltet skapes på baksiden til høyre og venstre.

0–10

Surround Back Initial Delay

Justerer forsinkelsen mellom den direkte lyden og generering av surround back-lydfelt. Høyere verdi forsinker genereringen av lydfelt, og lavere verdi gjør den raskere.

Surround back-lydfeltet skapes på baksiden.

1 ms-49 ms

Surround Back Room Size

Justerer breddeøkningseffekten for surround back-lydfeltet. Høyere verdi styrker breddeeffekten, og lavere verdi reduserer den.

Surround back-lydfeltet skapes på baksiden.

0,1–2,0

Surround Back Liveness

Justerer svekkelse av surround back-lydfeltet. Høyere verdi styrker reflekteringen, og lavere verdi reduserer den.

Surround back-lydfeltet skapes på baksiden.

0–10

MERK
  • Hvilke innstillingselementer og innstillingsverdier som er tilgjengelige varierer avhengig av lydprogrammet.