Justera nivån på ljudfältseffekten

Justerar effektnivån för ljudprogram för att förbättra eller minska ljudfältseffekten.

Välj ljudprogram och tryck på ENTER för justering.

Setup-menyn

Sound” > ”DSP Parameter” > (ljudprogram)

Inställningsalternativ

Menypost

Funktion

Inställningar

DSP Level

Justerar effektnivån för ljudprogram (för att förbättra eller minska ljudfältseffekten).

-6 dB - +3 dB

Initial Delay

Justerar fördröjningen mellan direktljud- och närvaroljudfältsgenerering. Högre värden fördröjer ljudfältsgenerering och lägre värden snabbar upp den.

Närvaroljudfält skapas i framsidan.

1 ms - 99 ms

Room Size

Justerar utvidgningseffekten för närvaroljudsfältet. Högre värde förstärker utvidgningseffekten och lägre värde minskar den.

Närvaroljudfält skapas i framsidan.

0,1 - 2,0

Liveness

Justerar förlusten av närvaroljudsfältet. Högre värde förstärker reflexionsförmågan och lägre värde minskar den.

Närvaroljudfält skapas i framsidan.

0 - 10

Reverb Time

Justerar avklingningstiden för efterklangsljud.

Högre värde förstärker efterklangsljudet och lägre värde ger klart ljud.

1,0 s - 5,0 s

Reverb Delay

Justerar fördröjningen mellan direktljud- och efterklangsljudsgenerering. Högre värde fördröjer efterklangsljudgenerering och lägre värde snabbar upp den.

0 ms - 250 ms

Reverb Level

Justerar volymen för efterklangsljud.

Högre värde förstärker efterklangsljud och lägre värde minskar den.

0% - 100%

Surround Initial Delay

Justerar fördröjningen mellan direktljud- och surroundljudfältsgenerering. Högre värden fördröjer ljudfältsgenerering och lägre värden snabbar upp den.

Surroundljudsfältet skapas i höger och vänster baksida.

1 ms - 49 ms

Surround Room Size

Justerar utvidgningseffekten för surroundljudsfältet. Högre värde förstärker utvidgningseffekten och lägre värde minskar den.

Surroundljudsfältet skapas i höger och vänster baksida.

0,1 - 2,0

Surround Liveness

Justerar förlusten av surroundljudsfältet. Högre värde förstärker reflexionsförmågan och lägre värde minskar den.

Surroundljudsfältet skapas i höger och vänster baksida.

0 - 10

Surround Back Initial Delay

Justerar fördröjningen mellan direktljud- och bakre surroundljudfältsgenerering. Högre värden fördröjer ljudfältsgenerering och lägre värden snabbar upp den.

Surround bakre ljudfält skapas i baksidan.

1 ms - 49 ms

Surround Back Room Size

Justerar utvidgningseffekten för bakre surroundljudsfältet. Högre värde förstärker utvidgningseffekten och lägre värde minskar den.

Surround bakre ljudfält skapas i baksidan.

0,1 - 2,0

Surround Back Liveness

Justerar förlusten av bakre surroundljudsfältet. Högre värde förstärker reflexionsförmågan och lägre värde minskar den.

Surround bakre ljudfält skapas i baksidan.

0 - 10

OBS!
  • Tillgängliga inställningsposter och inställda värden kan variera beroende på ljudprogram.