Stille inn bruk av hver enkelt høyttaler og dens størrelse

Velg innstillingen i forhold til bruken og størrelsen på høyttalerne.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > (høyttaler)

Innstillinger

Small

Små høyttalere. Som en generell veiledning er woofer-diameteren mindre enn 16 cm.

Subwooferen vil produsere lavfrekvenskomponenter (kan konfigureres i “Crossover”).

Large

Store høyttalere. Som en generell veiledning er woofer-diameteren større enn 16 cm.

Høyttaleren vil sende ut alle frekvenskomponenter.

None

Ingen høyttaler er tilkoblet.

Kanallyden for høyttaleren som er satt til “None” vil bli produsert av en annen høyttaler.

MERK
  • Fronthøyttalernes størrelse settes automatisk til “Large” når både “Subwoofer 1” og “Subwoofer 2” i “Setup”-menyen er satt til “None”.
  • Sørg for å koble til front venstre og høyre høyttalere.

Når ingen høyttaler i en høyttalergruppe er tilkoblet

Configuration” av høyttalertypen, der ingen høyttaler er tilkoblet, i “Speaker” er satt til “None”. De andre høyttalerne vil produsere sin kanallyd.

  • Senterkanallyd
  • Fronthøyttalerne vil sende ut senterkanallyd.
  • Surround-kanallyd
  • Fronthøyttalerne vil sende ut surround-kanallyd. Virtual CINEMA DSP fungerer i dette tilfellet.
  • Surround back-kanallyd
  • Surround-høyttalerne og subwooferen (eller front-høyttalere) vil produsere surround back-kanallyd.
  • Presence-kanallyd
  • Surround-høyttalerne og subwooferen (eller front-høyttalere) vil gi presence-kanallyd.