Fastvareoppdateringer

Ny fastvare som tilfører ytterligere funksjoner eller produktforbedringer, vil blir utgitt ved behov. For mer informasjon om fastvare, besøk Yamaha's nettsted. Dette apparatets fastvare kan oppdateres via nettverket eller via en USB flash drive.

Når apparatet er koblet til Internett

Hvis en fastvareoppdatering finnes, lyser indikatoren for fastvareoppdatering på frontpanelet.

MERK
  • Det er ikke sikkert indikatoren for fastvareoppdatering vil lyse når en nyere fastvareoppdatering er tilgjengelig.
  • Hvis hastigheten på internettilkoblingen er lav, eller hvis apparatet er koblet til det trådløse nettverket, kan det hende at du ikke får meldingen om ny fastvare, avhengig av forholdene på den trådløse tilkoblingen. I så fall skal du oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB flash drive.