Uppdateringar firmware

Ny firmware som ger tillgång till fler eller förbättrade funktioner släpps då och då efter behov. För närmare information om firmware, besök Yamaha webbplats. Enhetens firmware kan uppdateras via nätverk eller med ett USB-minne.

När enheten är ansluten till Internet

Om en firmware uppdatering är klar kommer indikatorn för firmware uppdatering på frontpanelens display att tändas.

OBS!
  • Firmware uppdatering indikator kanske inte tänds när den nyaste firmware uppdateringen är tillgänglig.
  • Om internetanslutningens hastighet är långsam eller om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk, kan det hända att meddelande om ny firmware uppdatering inte visas beroende på tillståndet på nätverksanslutningen. Om detta inträffar uppdatera firmware med ett USB-minne.