Instellen van de cross-overfrequentie voor de lagefrequentiecomponenten

Bepaalt de onderlimiet van de lagefrequentiecomponenten die kunnen worden weergegeven door een luidspreker waarvan de grootte is ingesteld op “Small”.

Een geluidsfrequentie of toon die lager is dan de gespecificeerde waarde wordt geproduceerd door de subwoofer of de voorluidsprekers.

Instelmenu (Setup)

Speaker” > “Configuration” > (luidspreker) > “Crossover

Instellingen

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

OPMERKING
  • Wanneer het volume en de crossover-frequentie kunnen worden ingesteld op uw subwoofer, moet u uw subwoofer als volgt instellen.
  • Het volume wordt ingesteld op half.
  • De crossover-frequentie wordt ingesteld op het maximum.