Ställa in övergångsfrekvensen för lågfrekvenskomponenter

Anger den nedre gränsen för lågfrekvenskomponenter som kan matas ut från högtalare vars storlek är angiven som ”Small”.

Frekvenser som är lägre än det angivna värdet kommer att återges från subwoofern eller framhögtalarna.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > (högtalare) > ”Crossover

Inställningar

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

OBS!
  • När volymen och övergångsfrekvensen är justerbar på din subwoofer, ställ in din subwoofer enligt följande.
  • Volymen är satt till halv.
  • Övergångsfrekvensen är satt till maximal.