Stille inn crossover-frekvens for lavfrekvenskomponenter

Setter nedre grense for lavfrekvenskomponenter som kan sendes ut fra en høyttaler med størrelse satt til “Small”.

En frekvenslyd som er lavere enn den angitte verdien vil bli sendt ut fra subwooferen eller fronthøyttalerne.

Setup-menyen

Speaker” > “Configuration” > (høyttaler) > “Crossover

Innstillinger

40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 90 Hz, 100 Hz, 110 Hz, 120 Hz, 160 Hz, 200 Hz

MERK
  • Når volumet og crossover-frekvensen er justerbare på din subwoofer, skal du stille inn subwooferen som følger.
  • Volumet er innstilt til halv.
  • Crossover-frekvensen er satt på maks.