Felmeddelande från YPAO

Om det visas något felmeddelande under mätningen, lös problemet genom att följa instruktionerna på skärmen och utför YPAO igen.

[Sök tagg]#Q03 YPAO fel

Felmeddelande

Åtgärd

ERROR 1

Front speakers are not detected.

Avsluta YPAO, stäng av receivern och kontrollera sedan högtalaranslutningarna.

ERROR 2

One of the surround speakers cannot be detected.

ERROR 3

One of the front presence speakers cannot be detected.

ERROR 4

One of the surround back speakers cannot be detected.

ERROR 5

The noise is too loud.

Se till att det är tyst i rummet och försök köra YPAO igen. Om du väljer ”Proceed”, gör YPAO mätningen igen och bortser från allt oväsen som känns av.

ERROR 6

Surround back speakers are connected, but no surround speakers are connected.

Surroundhögtalare måste vara anslutna om bakre surroundhögtalare ska kunna används. Avsluta YPAO, stäng av enheten och anslut sedan högtalarna igen.

ERROR 7

The YPAO microphone has been removed.

Anslut YPAO-mikrofonen ordentligt till YPAO-jacket och prova att köra YPAO igen.

ERROR 8

The YPAO microphone cannot detect test tones.

Anslut YPAO-mikrofonen ordentligt till YPAO-jacket och prova att köra YPAO igen. Om detta fel upprepas, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

ERROR 9

Canceled by user operation

Gör om eller avsluta YPAO efter behov.

ERROR 10

An internal error has occurred.

Avsluta YPAO och stäng av receivern. Slå sedan på den igen. Om detta fel upprepas, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter.

ERROR 11

One of the rear presence speakers cannot be detected.

Avsluta YPAO, stäng av receivern och kontrollera sedan högtalaranslutningarna.

OBS!
  • För att lämna YPAO-mätningen för att lösa problemet, välj ”Quit”.
  • Endast för ERROR 5- och ERROR 9-meddelande, du kan du fortsätta med aktuell YPAO-mätning. Välj ”Proceed”.
  • För att starta om YPAO-mätningen från början välj ”Retry”.