Delars namn och funktioner på fjärrkontrollen

Följande är namn på delar och funktioner för medföljande fjärrkontroll.

a

Fjärrkontrollsignalsändare

Sänder fjärrkontrollsignaler (infraröd).

b

z (av/på) knapp

Aktiverar/inaktiverar vald zon med zonväljaren ().

c

Zon-brytare

Ändrar zonen som styrs av fjärrkontrollen ().

d

SLEEP-knapp

Anger tiden för timern ().

e

PARTY-knapp

Slår på/stänger av partyläget ().

f

SCENE-knappar

Växlar med ett tryck mellan flera inställningsalternativ med SCENE-funktionen. Används också för att slå på receivern när den är i standby-läge ().

g

Knappar för val av ingång

Väljer en ingångskälla för uppspelning.

OBS!

  • Trycker på NET upprepade gånger för att välja önskad nätverkskälla.

hknqst Knappar för manövrering av externa enheter

Styr uppspelning av uppspelningsenhet som är kompatibel med HDMI Control.

OBS!

  • Uppspelningsenheterna måste stödja HDMI-styrning. Vissa enheter som är kompatibla med HDMI-styrning kan inte användas.
  • Du kan ange funktionen att använda färgknappar för andra operationer för apparater anslutna till enheten med en HDMI-kabel ().

h

PRESET-knappar

Väljer en förvald radiostation ().

Hämtar Bluetooth, USB eller nätverksinnehåll som är registrerat som ett snabbval ().

i

OPTION-knapp

Visar alternativmenyn som används på Tv:n ().

j

SETUP-knapp

Visar inställningsmenyn som används på Tv:n ().

k

ENTER-/Markör-, RETURN-knappar

Manövrerar menyn på TV:n.

l

HELP-knapp

På bildskärmsmenyn kommer en beskrivning av en term på markörens läge visas på TV:n. Denna knapp är aktiverad när ”?”-ikonen visas på bildskärmsmenyn.

m

Knappar för ljudläge

Väljer ett ljudprogram eller en surrounddekoder ().

OBS!

  • Du kan ange funktionen som ska använda PROGRAM-knapparna för annat än ljud-programval ().

n

Knappar för manövrering av uppspelning

Kontrollerar uppspelning för USB-minne, musikmedieserver (PC/NAS) eller radio.

o

HDMI OUT-knapp

Väljer HDMI OUT-jack som ska användas för utmatning av video/ljud ().

p

PURE DIRECT-knapp

Aktiverar/inaktiverar Pure Direct ().

r

AI-knapp

Slår på/av SURROUND:AI-läget ().

s

VOLUME-knappar

Justerar volymen.

t

MUTE-knapp

Stänger av ljudutmatningen.