Lyssna på surroundljud med 5 högtalare placerade fram (Virtual CINEMA FRONT)

När surroundhögtalare är placerade fram och ”Layout” i ”Surround” på menyn ”Setup” är satt till ”Front” skapar enheten virtuella surroundhögtalare i baksidan. Du kan njuta av flerkanaligt surroundljud endast med högtalare placerade framme.