Välja en videokälla som ska visas med den valda ljudkällan

Väljer en videokälla som ska visas med den valda ljudkällan. Du kan titta på video från en annan källa medan du lyssnar på radio m.m.

Option-meny

Video Out” > ”Video Out

Inställningar

Off

Matar inte ut någon videosignal.

HDMI 1-7, AV 1-3

Matar ut videoinmatning till motsvarande videoingångsjack.

OBS!
  • Om ”Video Out”-menyn kan du välja en videokälla som ska visas med ingången endast ljud förutom HDMI.