Ställa in användning av en subwoofer

Väljer inställningar med hänsyn till användning av din subwoofer.

Setup-menyn

Speaker” > ”Configuration” > ”Subwoofer” > ”Subwoofer 1”/”Subwoofer 2

Inställningar

Use

En subwoofer är ansluten.

Subwoofern återger ljud från LFE-kanalen (lågfrekventa effekter) och lågfrekventa komponenter från övriga kanaler.

None

Ingen subwoofer är ansluten.

Fronthögtalare kommer att skapa lågfrekventa komponenter.