Ställa in metod för nätverksanslutning (Trådbunden/Trådlös)

Väljer anslutningsmetod till nätverket.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection

Alternativ

Wired

Ansluter enheten till ett nätverk med en nätverkskabel.

Wireless(Wi-Fi)

Ansluter enheten till ett nätverk via trådlös router (Wi-Fi).