Grundläggande inställningar för Option-menyn

Grundinställningarna för ”Option”-menyn är som följer.

Tone Control

Treble, Bass
Bypass (0,0 dB)

 • När både ”Treble” och ”Bass” är 0,0 dB, ”Bypass” visas.

YPAO Volume

 • YPAO Volume

Off

 • Adaptive DRC

Off

Dialogue

 • Dialogue Level

0

 • DTS Dialogue Control

0

 • Dialogue Lift

0

Lipsync

0 ms

Enhancer

 • Enhancer
 • HDMI 1-7, AUDIO 1-4, AV 1-3, PHONO, TV

Off

 • Övriga

On

 • Hi-Res Mode

On

Volume Trim

 • Input Trim

0,0 dB

 • Subwoofer Trim

0,0 dB

Extra Bass

Off

Video Processing

 • Video Mode

Direct

 • Video Adjustment

1

Video Out

Off

Shuffle / Repeat

 • Shuffle

Off

 • Repeat

Off