Registrera en radiostation manuellt

Ställ in en radiostation och registrera den till ett förvalsnummer.

  1. Ställ in önskad radiostation.
  1. Håll ned MEMORY i 3 sekunder.
  1. Tryck på PRESET för att välja snabbvalsnumret.
  1. Tryck på MEMORY.
  • Detta avslutar registreringen.
OBS!
  • Du kan spara upp till 40 radiostationer som förval.
  • Håll ner MEMORY i 5 sekunder efter att ha ställ in önskad radiostation så att du kan registrera den till nästa lediga (oanvända) förvalsnummer efter det senast registrerade numret.
  • För att avbryta registreringen tryck på BAND.
  • Frontpanelens display återgår till ingångsvalsläget automatiskt om inga operationer utförs under 30 sekunder.