Spela upp med surroundeffekter optimerade för scenen (SURROUND:AI)

Med SURROUND:AI skapar AI som är införlivad med DSP optimal ljudeffekt för scenen för innehållet.

Scener analyseras omedelbart med en fokus på ljudelement så som ”dialog”, ”bakgrundsmusik”, ”omgivande ljud” och ”ljudeffekter” så väl som optimerade i realtid för att skapa en övertygande känsla av realism.

Varje gång du trycker på AI, kommer SURROUND:AI aktiveras eller inaktiveras.

OBS!
  • När Pure Direct är aktiverat är inte SURROUN:AI tillgängligt.
  • När SURROUN:AI är aktiverat är följande funktioner inte tillgängliga.
  • Rakt avkodningsläge
  • CINEMA DSP HD³
  • Surroundavkodare