Navne og funktioner på frontpanelet

Navne og funktioner på frontpanelet er som følger.

a

z (strøm)

Tænder/slukker (standby) for enheden ().

b

Fjernbetjeningssensor

Modtager fjernbetjeningssignaler (infrarød) ().

c

Indikator

Lyser under følgende forhold.

ZONE

Lyser, når zonen tændes ().

PURE DIRECT

Lyser, når PURE DIRECT er i funktion ().

d

LYDSTYRKE

Justerer lydstyrken.

e

Frontdisplay

Viser information og menu ().

BEMÆRK

  • Under den høje og lave temperatur er synligheden af tegnet af og til forringet af LCD-egenskaberne. Dette er ikke en funktionsfejl.

f

SELECT/ENTER

Vælger inputkilden og betjener frontdisplayet.

g

Standbyindikator

Lyser, når enheden er i standbytilstand under nogen af følgende betingelser.

  • HDMI Control er aktiveret ()
  • Standby er aktiveret ()
  • Netværksstandby er aktiveret ()
  • Bluetooth Standby er aktiveret ()

h

USB-jackstik

Til tilslutning af en USB-flashenhed ().

i

YPAO-jackstik

Til tilslutning af den medfølgende YPAO-mikrofon ().

j

PHONES-jackstik

Tilslutning af hovedtelefoner.

k

Berøringspanel

For betjening med en berøring. Betjeningslyden ringer.

SCENE

Skifter med et tryk mellem flere indstillinger indstillet ved hjælp af SCENE-funktionen. Tænder også enheden, når den er i standbytilstand ().

RETURN

Betjener "Front Display"-menuen.

MENU (CONNECT)

Betjener "Front Display"-menuen.

Aktiverer MusicCast-netværkstillægget og den trådløse LAN-indstilling ved at holde nede i 5 sekunder.