Delars namn och funktioner på frontpanelen

Namn och funktioner på delar på frontpanelen är enligt följande.

a

z (på/av)

Slår på/stänger av (standby) enheten ().

b

Fjärrkontrollsensor

Tar emot fjärrkontrollsignaler (infraröd) ().

c

Indikator

Tänds under följande tillstånd.

ZONE

Tänds när zonen är påslagen ().

PURE DIRECT

Tänds när PURE DIRECT fungerar ().

d

VOLUME (volym)

Justerar volymen.

e

Frontpanelens display

Visar information och meny ().

OBS!

  • Vid höga eller låga temperaturer kan synligheten för tecken ibland försämras på grund av LCD egenskaper. Detta är inte ett funktionsfel.

f

SELECT/ENTER

Väljer ingångskällan och hanterar frontpanelens display.

g

Indikator för vänteläge

Tänds under följande förutsättningar när enheten är i standby-läge:

  • HDMI Control är aktiverad ()
  • Standby Through är aktiverad ()
  • Network Standby är aktiverad ()
  • Bluetooth Standby är aktiverad ()

h

USB-jack

För att ansluta ett USB-minne ().

i

YPAO-jack

För anslutning av den medföljande YPAO-mikrofonen ().

j

PHONES-jack

För anslutning av hörlurar.

k

Touchpanel

För manövrering med ett pek. Knappljud ljuder.

SCENE

Växlar med ett tryck mellan flera inställningsalternativ med SCENE-funktionen. Används också för att slå på receivern när den är i standby-läge ().

RETURN

Manövrerar menyn ”Front Display”.

MENU (CONNECT)

Manövrerar menyn ”Front Display”.

Öppnar MusicCast nätverk tillägg och inställning trådlöst LAN genom att hålla ner i 5 sekunder.