Delenes navn og funksjoner på frontpanelet

Navn på deler og funksjoner på frontpanelet er som følger.

a

z (strøm)

Slå apparatet på/av (standby) ().

b

Fjernkontrollsensor

Mottar fjernkontrollsignaler (infrarøde) ().

c

Indikator

Lyser under følgende betingelse.

ZONE

Lyser når den aktuelle Zone slås på ().

PURE DIRECT

Lyser når PURE DIRECT er aktiv ().

d

VOLUM

Justerer volumet.

e

Frontdisplay

Viser informasjon og meny ().

MERK

  • Ved høy eller lav temperatur kan tegn bli vanskeligere å se på grunn av LCD-skjermens egenskaper. Dette er ikke en feil.

f

SELECT/ENTER

Velger inngangskilden og betjener frontdisplayet.

g

Standby-indikator

Lyser når apparatet er i standby-modus under en av følgende betingelser.

  • HDMI Control er aktivert ()
  • Standby Through er aktivert ()
  • Nettverk Standby er aktivert ()
  • Bluetooth Standby er aktivert ()

h

USB-kontakt

For tilkobling av en USB-flash-enhet ().

i

YPAO-kontakt

For tilkobling av medfølgende YPAO-mikrofon ().

j

PHONES-kontakt

For tilkobling av hodetelefoner.

k

Berøringspanel

For betjening med berøring. Det høres en betjeningslyd.

SCENE

Skifter, med ett trykk, mellom flere sett med innstillinger ved hjelp av SCENE-funksjonen. Slår også på apparatet når det er i standby-modus ().

RETURN

Betjener “Front Display”-menyen.

MENU (CONNECT)

Betjener “Front Display”-menyen.

Går til MusicCast nettverkstillegg og oppsett av trådløst LAN ved å holde nede i 5 sekunder.