Delenes navn og funksjoner på fjernkontrollen

Navn på deler og funksjoner på den medfølgende fjernkontrollen.

a

Fjernkontrollens signalsender

Sender fjernkontrollsignaler (infrarøde).

b

z (strøm)-knapp

Slår på/av sonen valgt med sonebryteren ().

c

SLEEP-knapp

Stiller inn hvilemodus-timeren ().

d

Zone-bryter

Endrer sonen som kontrolleres av fjernkontrollen ().

e

SCENE-knapper

Skifter, med ett trykk, mellom flere sett med innstillinger ved hjelp av SCENE-funksjonen. Slår også på apparatet når det er i standby-modus ().

f

Lydmodus-knapper

Velger et lydprogram eller en surround-dekoder ().

g

Valgknapper for innganger

Velger en inngangskilde for avspilling.

MERK

  • Trykk på NET gjentatte ganger for å velge en ønsket nettverkskilde.

h

SETUP-knapp

Viser Setup-menyen på TV-en ().

i

ENTER/Markør, RETURN-taster

Betjener menyen på TV-en.

ijklmn Betjeningsknapper for ekstern enhet

Kontrollerer avspilling på den HDMI Control-kompatible avspillingsenheten.

MERK

  • Avspillingsenhetene må støtte HDMI Control. Noen HDMI Control-kompatible enheter kan ikke brukes.

k

Avspillingsbetjeningsknapper

Kontrollerer avspilling av USB flash-enheten, musikkmediaserver (PCer/NAS) eller radio.

l

PRESET-knapper

Velger en forhåndsinnstilt radiostasjon ().

Henter frem Bluetooth-, USB- eller nettverksinnhold som er registrert som en snarvei ().

m

VOLUME-knapper

Justerer volumet.

n

MUTE-knapp

Demper lydutgangen.

o

OPTION-knapp

Viser Option-menyen med betjening på TVen ().

p

DISPLAY-knapp

Slår på/av navigasjonsskjermen, avspillingsskjermen osv. på TVen.