Slå av/på strømmen til soner

Slå strømmen på eller av strømmen for hver sone.

  1. Still inn sonebryteren på fjernkontrollen til sonen du vil betjene.
  1. Trykk på z.
  • Hver gang du trykker på knappen, slår du på/av sonen.
  • Når sonen er slått på, lyser “ZONE” på frontdisplayet.
MERK
  • Hvis alle sonene er slått av, går apparatet i standby-modus.
  • Du kan slå strøm av/på for sonene i “Front Display”-menyen når “Power Amp Assign” i “Setup”-menyen er satt til “ZoneB”.