Delars namn och funktioner på fjärrkontrollen

Följande är namn på delar och funktioner för medföljande fjärrkontroll.

a

Fjärrkontrollsignalsändare

Sänder fjärrkontrollsignaler (infraröd).

b

z (av/på) knapp

Aktiverar/inaktiverar vald zon med zonväljaren ().

c

SLEEP-knapp

Anger tiden för timern ().

d

Zon-brytare

Ändrar zonen som styrs av fjärrkontrollen ().

e

SCENE-knappar

Växlar med ett tryck mellan flera inställningsalternativ med SCENE-funktionen. Används också för att slå på receivern när den är i standby-läge ().

f

Knappar för ljudläge

Väljer ett ljudprogram eller en surrounddekoder ().

g

Knappar för val av ingång

Väljer en ingångskälla för uppspelning.

OBS!

  • Trycker på NET upprepade gånger för att välja önskad nätverkskälla.

h

SETUP-knapp

Visar inställningsmenyn som används på Tv:n ().

i

ENTER-/Markör-, RETURN-knappar

Manövrerar menyn på TV:n.

ijklmn Knappar för manövrering av externa enheter

Styr uppspelning av uppspelningsenhet som är kompatibel med HDMI Control.

OBS!

  • Uppspelningsenheterna måste stödja HDMI-styrning. Vissa enheter som är kompatibla med HDMI-styrning kan inte användas.

k

Knappar för manövrering av uppspelning

Kontrollerar uppspelning av USB-minnet, musikmediaserver (PC/NAS) eller radio.

l

PRESET-knappar

Väljer en förvald radiostation ().

Hämtar Bluetooth, USB eller nätverksinnehåll som är registrerat som ett snabbval ().

m

VOLUME-knappar

Justerar volymen.

n

MUTE-knapp

Stänger av ljudutmatningen.

o

OPTION-knapp

Visar Option-menyn som opereras på TV:n ().

p

DISPLAY-knapp

Slår på/av bläddringsskärmen, uppspelningsskärmen, m.m. på TV:n.