De firmware van het toestel bijwerken via het netwerk

Wanneer het toestel is verbonden met het internet en er een update voor de firmware beschikbaar is, zal de volgende melding worden weergegeven wanneer er op SETUP wordt gedrukt.

Bevestig de melding en start de firmware update via het netwerk.

LET OP
 • Gebruik het toestel niet en koppel het netsnoer en de netwerkkabel niet los wanneer de firmware wordt bijgewerkt. Als het bijwerken van de firmware wordt onderbroken, is het mogelijk dat het toestel vervolgens een storing zal vertonen. Neem in een dergelijk geval contact op met uw dichtstbijzijnde erkende Yamaha-dealer of -servicecentrum om een reparatie aan te vragen.
 1. Lees de beschrijving op het scherm en druk dan op de cursortoets omlaag.
 • Het volgende scherm verschijnt.
 1. Druk op ENTER.
 • Het display op het beeldscherm gaat uit en het bijwerken van de firmware zal beginnen.
 1. Wanneer “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” verschijnt op het display op het voorpaneel, moet u op z op het voorpaneel drukken.
 • De update van de firmware is voltooid.
OPMERKING
 • Een firmware update kan ongeveer 20 minuten of langer duren.
 • Als uw internetverbinding langzaam is, of als het toestel is verbonden met een draadloos netwerk, is het mogelijk dat u de melding voor de nieuwe firmware niet krijgt, afhankelijk van de toestand van uw netwerk. Werk in een dergelijk geval de firmware bij met een USB-flashgeheugen.

Firmware update reserveren

U kunt een reservering maken om de firmware update uit te laten voeren wanneer u het toestel uitschakelt.

De procedure voor het reserveren is als volgt.

 1. Druk niet op ENTER maar op de cursortoets omlaag bij stap 2 hierboven.
 1. Druk op het volgende scherm op ENTER.
 • De update van de firmware wordt gereserveerd.

Als er een update is gereserveerd, zal het bevestigingsscherm voor het bijwerken van de firmware verschijnen op het display op het voorpaneel wanneer u het toestel uitschakelt.

Druk op ENTER op het voorpaneel of op de afstandsbediening om het bijwerken van de firmware te laten beginnen. Wanneer de update van de firmware klaar is, zal het toestel automatisch worden uitgeschakeld.

OPMERKING
 • Het toestel gaat automatisch uit zonder de update van de firmware uit te voeren wanneer er twee minuten verstrijken nadat het bevestigingsscherm voor de update op het scherm verscheen.
 • Om het bijwerken van de firmware te annuleren, moet u op RETURN op het voorpaneel of op de afstandsbediening drukken zodat het toestel wordt uitgeschakeld.
 • Het toestel gaat uit zonder dat de update van de firmware wordt uitgevoerd als u het toestel uitschakelt met MusicCast Controller.