Oppdatere apparatets fastvare via nettverket

Når apparatet er koblet til Internett og en fastvareoppdatering er klar, vises følgende melding etter at SETUP er trykket.

Bekreft meldingen og start fastvareoppdateringen via nettverket.

MERKNAD
 • Ikke betjen apparatet og ikke koble fra strømkabelen eller nettverkskabelen under en fastvareoppdatering. Hvis fastvareoppdateringen avbrytes, er de en mulighet for at det oppstår en feil på apparatet. Hvis det skjer, kontakt med din nærmeste autoriserte Yamaha-forhandler eller -servicesenter for reparasjon.
 1. Les beskrivelsen på skjermen og trykk på ned-markørtasten.
 • Den neste skjermen vises.
 1. Trykk på ENTER.
 • Skjermdisplayet slås av og fastvareoppdateringen starter.
 1. Hvis “UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” vises på frontdisplayet, trykk på z på frontpanelet.
 • Fastvareoppdateringen er fullført.
MERK
 • Fastvareoppdatering tar cirka 20 minutter eller mer.
 • Hvis hastigheten på internettilkoblingen er lav, eller hvis apparatet er koblet til det trådløse nettverket, kan det hende at du ikke får meldingen om ny fastvare, avhengig av forholdene på den trådløse tilkoblingen. I så fall skal du oppdatere fastvaren ved hjelp av en USB flash drive.

Reservasjon av fastvareoppdatering

Du kan legge inn en reservasjon for gjennomføring av fastvareoppdatering når du slår av apparatet.

Prosedyren for reservasjon er som følger.

 1. Ikke trykk ENTER, men på ned-markørtasten i foregående trinn 2.
 1. På neste skjerm, trykk ENTER.
 • Fastvareoppdateringen er reservert.

Med en oppdateringsreservasjon vises bekreftelsesskjermen for fastvareoppdatering på frontdisplayet når du slår av apparatet.

Trykk på ENTER på frontpanelet eller fjernkontrollen for å starte fastvareoppdateringen. Når fastvareoppdateringen er fullført vil apparatet slå seg av umiddelbart.

MERK
 • Apparatet slår seg av automatisk uten å utføre fastvareoppdatering hvis det går to minutter etter at skjermen for bekreftelse av fastvareoppdatering vises.
 • Hvis du vil avbryte fastvareoppdateringsprosessen, trykker du på RETURN på frontpanelet eller fjernkontrollen, og apparatet vil bli slått av.
 • Apparatet slår seg av uten å utføre fastvareoppdateringen hvis du slår av apparatet med MusicCast Controller.