Uppdatera receiverns firmware via nätverket

När enheten är ansluten till Internet och en uppdatering av firmware är tillgänglig kommer följande meddelande att visas efter att SETUP trycks ner.

Bekräfta meddelandet och starta firmware uppdatering via nätverket.

MEDDELANDE
 • Gör ingenting med receivern och dra inte ur nätkabeln eller nätverkskabeln när uppdateringen av enhetens firmware görs. Om firmwareuppdatering avbryts finns det en risk att receivern går sönder. Om detta händer, kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller -servicecenter för reparation.
 1. Läs beskrivningen på skärmen och tryck ner markörknappen.
 • Nästa skärm visas.
 1. Tryck på ENTER.
 • Bildskärmsvisningen stängs av och firmwareuppdateringen börjar.
 1. När ”UPDATE SUCCESS PLEASE POWER OFF!” visas på frontpanelens display tryck på z på frontpanelen.
 • Uppdateringen av enhetens firmware är slutförd.
OBS!
 • Firmwareuppdatering tar cirka 20 minuter eller mer.
 • Om internetanslutningens hastighet är långsam eller om enheten är ansluten till ett trådlöst nätverk, kan det hända att meddelande om ny firmware uppdatering inte visas beroende på tillståndet på nätverksanslutningen. Om detta inträffar uppdatera firmware med ett USB-minne.

Firmware uppdatering reservation

Du kan göra en reservation för att utföra firmware uppdatering vid avstängning av enheten.

Förfarande för reservation är enligt följande.

 1. Tryck inte på ENTER utan på ner markörknappen i föregående steg 2.
 1. Tryck på ENTER på nästa skärm.
 • Uppdatering av firmware är reserverad.

Med en uppdateringsreservation, visas bekräftelseskärmen för firmware uppdatering på frontpanelens display när du slår av enheten.

Tryck på ENTER på frontpanelen eller på fjärrkontrollen för att starta firmware-uppdateringen. Efter att uppdatering av firmware har avslutats kommer enheten att slås av automatiskt.

OBS!
 • Enheten slås av automatiskt utan att utföra firmware uppdatering om två minuter förflyter efter det att skärmen för att bekräfta firmware uppdatering visas.
 • För att avbryta firmware uppdateringsförfarandet, tryck på RETURN på frontpanelen eller fjärrkontrollen och enheten kommer att slås av.
 • Enheten slås av utan att utföra firmware uppdatering om du slår av enheten med MusicCast Controller.