De stroom voor zones in-/uitschakelen

Schakel de stroom voor elk van de zones heen en weer tussen aan en uit.

  1. Zet de zoneschakelaar op de afstandsbediening op de zone die u wilt bedienen.
  1. Druk op z.
  • Met elke druk op deze toets kunt u de zone aan/uit zetten.
  • Wanneer de zone is ingeschakeld, licht “ZONE” op het display op het voorpaneel op.
OPMERKING
  • Als alle zones zijn uitgeschakeld, schakelt het toestel uit (stand-by).
  • U kunt de stroom voor de zone in- of uitschakelen in het menu “Front Display”.