Tænding/slukning af strømmen i zoner

Skift strømmen for hver enkelt zone mellem til og fra.

  1. Indstil zonekontakten på fjernbetjeningen til den zone, som du ønsker at betjene.
  1. Tryk på z.
  • Hver gang du trykker på tasten, kan du slå zonen til/fra.
  • Når zonen er slået til, lyser "ZONE" i frontpanelet.
BEMÆRK
  • Hvis alle zonerne er slået fra, skifter enheden til standbytilstanden.
  • Du kan skifte strømmen for zonen i "Front Display"-menuen.