Lyssna på samma källa i flera rum (partyläge)

Partyläget gör att du kan spela upp samma musik i alla zoner som spelas upp i huvudzonen. I partyläge väljs stereouppspelning automatiskt för alla zoner.

Varje gång du trycker på PARTY kommer partyläget att slås på eller av.