WPS-painiketta käyttävän langattoman yhteyden asetus

Voit muodostaa langattoman yhteyden helposti painamalla langattoman reitittimen WPS-painiketta.

SETUP-valikko

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

  1. Valitse ”WPS Button”.
  1. Yhdistä verkkoon langattomasti ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.
  • Kun yhteydenmuodostus on päättynyt, ”Completed” tulee näkyviin TV:seen.
  • Jos näkyviin tulee ”Not connected”, toista uudestaan vaiheesta 1 tai käytä toista yhteydenmuodostuksen tapaa.
  • Nyt verkkoasetukset on tehty.
HUOM!
  • Laitetta ei ehkä voi yhdistää langattomaan reitittimeen käyttämällä WEP-toimintoa salaustapana. Yritä siinä tapauksessa jotakin muuta yhteydenmuodostustapaa.
Mikä on WPS?
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup) on Wi-Fi Alliancen laatima standardi, jonka ansiosta kotiverkko on helppo tehdä.