För att ställa in en trådlös anslutning använd WPS-knappen

Du kan enkelt upprätta en trådlös anslutning med ett tryck på WPS-knappen på den trådlösa routern.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

  1. Välj ”WPS Button”.
  1. Enligt anvisningarna på skärmen, anslut till nätverket trådlöst.
  • När anslutningsprocessen har slutförts, visas ”Completed” på TV-n.
  • Om ”Not connected” visas, börja om från steg 1 eller prova med en annan anslutningsmetod.
  • Detta avslutar nätverksinställningarna.
OBS!
  • Enheten kanske inte kan ansluta till den trådlösa routern med WEP som krypteringsmetod. I detta fall, försök med en annan anslutningsmetod.
Om WPS
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som fastställts av Wi-Fi Alliance, vilket gör det lätt att upprätta ett trådlöst hemmanätverk.