Sette opp trådløs tilkobling ved hjelp av WPS-knappen

Du kan enkelt sette opp et trådløst nettverk med ett trykk på WPS-knappen på den trådløse routeren.

Setup-menyen

Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)

  1. Velg “WPS Button”.
  1. Følg veiledningen på skjermen og koble til nettverket trådløst.
  • Når tilkoblingsprosessen er fullført, vises “Completed” på TVen.
  • Hvis “Not connected” vises, gjenta fra trinn 1 eller prøv en annen tilkoblingsmetode.
  • Dette fullfører nettverksinnstillingene.
MERK
  • Apparatet vil kanskje ikke koble seg til den trådløse routeren ved bruk av WEP som krypteringsmetode. I så fall, prøv en annen tilkoblingsmetode.
Om WPS
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard som er opprettet av Wi-Fi Alliance, og som gjør det mulig med enkel etablering av trådløst hjemmenettverk.