Toistonäytön kohteiden nimet ja toiminnot

Kun toisto alkaa, toistonäyttö tulee näkyviin TV:seen.

a

Toimintatilan ilmaisimet

Näytä tämänhetkiset uusinta/satunnaistoistoasetukset ja toiston tila (toisto, tauko, jne.).

b

Toistotiedot

Näkyviin tulee artistin nimi, albumin nimi, kappaleen nimi, raidan numero, aseman nimi ja toistoon kulunut aika.

HUOM!
  • Näytettävät kohteet vaihtelevat riippuen toistettavasta sisällöstä.
  • Käyttämällä kauko-ohjaimen ulkoisen laitteen toimintapainikkeita voit tehdä toistotoimintoja. Huomaa, että toistotoiminnot eivät ehkä toimi joillakin tulolähteillä tai ulkoisilla laitteilla.
  • Kun ”SERVER”, ”NET RADIO” tai ”USB” valitaan ohjelmalähteeksi, näytä selainnäyttö painamalla RETURN kauko-ohjaimesta.