Produktnavne og funktioner på afspilningsskærmen

Når afspilningen starter, vises afspilningsskærmen på tv'et.

a

Statusindikatorer

Vis de aktuelle shuffle/repeat-indstillinger og afspilningsstatus (f.eks. afspilning/pause).

b

Afspilningsoplysninger

Viser kunstnerens navn, albumnavn, sangtitel, spornummer, stationsnavn og forløbet tid.

BEMÆRK
  • De viste elementer varierer afhængigt af indholdet af afspilningen.
  • Brug af den eksterne enheds betjeningstaster på fjernbetjeningen kan du udføre afspilningsbetjeninger. Bemærk, at afspilningsbetjeninger muligvis ikke fungerer for visse indgangskilder eller eksterne enheder.
  • Når "SERVER", "NET RADIO" eller "USB" er valgt som indgangskilden, skal du trykke på RETURN på fjernbetjeningen for at få vist søgeskærmen.