Elementenes navn og funksjoner på avspillingsskjermen

Når avspilling starter, vises avspillingsskjermen på TVen.

a

Statusindikatorer

Viser gjeldende shuffle/repeat-innstillinger og avspillingsstatus (som f.eks. avspilling/pause).

b

Avspillingsinformasjon

Viser artistnavn, albumnavn, sangtittel, spornummer, stasjonsnavn og spilletid.

MERK
  • Viste elementer varierer, avhengig av innholdet i avspillingen.
  • Du kan foreta avspillingsoperasjoner ved hjelp av fjernkontrollens betjeningstaster for ekstern enhet. Merk deg at avspillingsoperasjonene kanskje ikke fungerer for visse inngangskilder eller eksterne enheter.
  • Når “SERVER”, “NET RADIO” eller “USB” velges som inngangskilde, trykk RETURN på fjernkontrollen for å vise navigasjonsskjermen.