HDMI Control-toiminnon käyttöasetus

Valitsee, käytetäänkö HDMI-ohjausta, joka ohjaa HDMI-ohjaus-yhteensopivia laitteita.

SETUP-valikko

HDMI” > ”HDMI Control

Asetukset

Off

Valitse HDMI-ohjaus pois käytöstä.

On

Valitse HDMI-ohjaus käyttöön.

Asetuksia kohdissa ”Standby Sync” ja ”ARC” sovelletaan.

HUOM!
  • Sinun tulee tehdä HDMI-ohjausasetukset HDMI-ohjausta tukevien laitteiden kytkemisen jälkeen.