Ställa in användningen av HDMI-styrning

Väljer om HDMI-styrning ska användas vilket manövrerar HDMI-styrning kompatibla apparater.

Setup-menyn

HDMI” > ”HDMI Control

Inställningar

Off

Inaktiverar HDMI-styrning.

On

Aktiverar HDMI-styrning.

Inställningarna i ”Standby Sync” och ”ARC” appliceras.

OBS!
  • Du måste utföra HDMI-styrning länk inställning efter att du har anslutit de HDMI-styrningskompatibla enheterna.