Stille inn bruk av HDMI Control

Velger om HDMI Control, som kontrollerer HDMI Control-kompatible enheter.

Setup-menyen

HDMI” > “HDMI Control

Innstillinger

Off

Deaktiverer HDMI Control.

On

Aktiverer HDMI Control.

Innstillingene i “Standby Sync” og “ARC” brukes.

MERK
  • Du må utføre link-oppsett for HDMI Control etter tilkobling av enheter som er kompatible med HDMI Control.