Bluetooth®-laitteen ja tämä laitteen välisen yhteyden katkaiseminen

Katkaisee Bluetooth-yhteyden Bluetooth-laitteen (kuten älypuhelimen) ja tämän laitteen väliltä. Katkaise Bluetooth-yhteys valitsemalla ”Disconnect” ja painamalla ENTER.

SETUP-valikko

Bluetooth” > ”Audio Receive” > ”Disconnect

HUOM!
  • Tämä asetus ei ole käytettävissä, kun Bluetooth-laitteita ei ole yhdistetty.