Afslutning af forbindelsen mellem en Bluetooth®-enhed og enheden

Afslutter Bluetooth-forbindelsen mellem en Bluetooth-enhed (f.eks. en smartphone) og enheden. Vælg "Disconnect" og tryk på ENTER for at afbryde Bluetooth-forbindelsen.

Opsætningsmenu

"Bluetooth" > "Audio Receive" > "Disconnect"

BEMÆRK
  • Denne indstilling er ikke tilgængelig, når ingen Bluetooth enheder er tilsluttet.