Avslutte tilkoblingen mellom en Bluetooth®-enhet og apparatet

Avslutter Bluetooth-tilkoblingen mellom en Bluetooth-enhet (som f.eks. en smarttelefon) og apparatet. Velg “Disconnect” og trykk på ENTER for å avslutte Bluetooth-tilkoblingen.

Setup-menyen

Bluetooth” > “Audio Receive” > “Disconnect

MERK
  • Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når ingen Bluetooth-enheter er tilkoblet.