Virran päälle/valmiustilaan kytkeminen (Main zone)

Vaihda Main zonen virta päällä-tilan ja valmiustilan välillä.

HUOM!
  • Pääzone on huone, johon laite on asennettu.
  1. Aseta zone-kytkin tilaan ”MAIN”.
  1. Paina z.
  • Joka kerran kun painat painiketta, voit vaihtaa Main zonen virran päällä-tilan ja valmiustilan välillä.
HUOM!
  • Kun kytket laitteen toimintatilaan ensimmäisen kerran, TV:seen tulee näkyviin verkon asetuksia koskeva viesti. Jos käytät iPhonea, voit asettaa langattoman yhteyden seuraamalla näytössä näkyviä ohjeita. Tässä kohdassa painamalla RETURN kauko-ohjaimesta etene seuraavaan toimenpiteeseen.