Sätta strömmen till på/standby (Huvudzon)

Växla strömmen för Huvudzon mellan på och standby.

OBS!
  • Huvudzon är rummet där enheten är installerad.
  1. Sätt zon-brytaren till ”MAIN”.
  1. Tryck på z.
  • Varje gång du trycker på knappen kan du växla strömmen för Huvudzon mellan på och standby.
OBS!
  • När du slår på enheten för första gången, visas ett meddelande om nätverksinställning på TV:n. Om du använder en iPhone kan du upprätta en trådlös anslutning genom att följa anvisningarna på skärmen. Här, tryck på RETURN på fjärrkontrollen för att fortsätta till nästa förfarande.