Sette strømtilførsel til på/standby (hovedsone)

Slå strømmen for hovedsonen frem og tilbake mellom på og standby.

MERK
  • Hovedsone er rommet der apparatet er installert.
  1. Sett Zone-bryteren til “MAIN”.
  1. Trykk på z.
  • Hver gang du trykker på knappen, kan du slå strømmen til hovedsonen mellom på og standby.
MERK
  • Når du slår på apparatet første gang, vises meldingen om nettverksinnstilling på TVen. Hvis du bruker en iPhone kan du sette opp en trådløs tilkobling ved å følge instruksjonene på skjermen. Her skal du trykke på RETURN på fjernkontrollen og gå videre til neste prosedyre.