Sette opp en trådløs tilkobling ved hjelp av en iPhone

Du kan sette opp en trådløs tilkobling ved å bruke tilkoblingsinnstillingene på en iPhone.

Før du går videre, kontroller at iPhone-enheten din er koblet til en trådløs ruter.

MERK
 • Du må ha en iPhone med iOS 7 eller nyere.

Setup-menyen

Network” > “Network Connection” > “Wireless(Wi-Fi)

 1. Velg “WAC(iOS)”.
 1. Følg veiledningen på skjermen og koble til nettverket trådløst.
 • Når delingsprosessen avsluttes, kobles apparatet automatisk til det valgte nettverket.
 • Dette fullfører nettverksinnstillingene.
MERK
 • Denne prosessen vil gjenopprette standardinnstillinger for følgende.
 • Nettverksinnstillinger
 • Bluetooth-innstillinger
 • Innhold på Bluetooth, USB, mediaserver og nettverk som er registrert som snarveier
 • Internettradiostasjoner som er registrert i “Favorites”
 • Kontoinformasjon for nettverkstjenester
 • Denne konfigureringen fungerer ikke hvis sikkerhetsmetoden for din trådløse router (tilgangspunkt) er WEP. I så fall, bruk en annen tilkoblingsmetode.
 • Hvis apparatet er koblet til med en nettverkskabel, vises en advarselmelding på TVen. Koble nettverkskabelen fra apparatet, og sett opp en trådløs tilkobling.