För att ställa in en trådlös anslutning med en iPhone

Du kan upprätta en trådlös anslutning genom att använda anslutningsinställningarna på iPhone.

Innan du går vidare, kontrollera att din iPhone är ansluten till en trådlös router.

OBS!
 • Du behöver iPhone med iOS 7 eller senare.

Setup-menyn

Network” > ”Network Connection” > ”Wireless(Wi-Fi)

 1. Välj ”WAC(iOS)”.
 1. Enligt anvisningarna på skärmen, anslut till nätverket trådlöst.
 • När delningsprocessen är klar, ansluter enheten automatiskt till det valda nätverket.
 • Detta avslutar nätverksinställningarna.
OBS!
 • Detta förfarande kommer att återställa grundinställningarna för följande.
 • Nätverksinställningar
 • Bluetooth inställningar
 • Bluetooth, USB, medieserver och nätverksinnehåll registrerade som snabbval
 • Internetradiostationer registrerade i ”Favoriter”
 • Kontoinformation för nätverkstjänster
 • Denna konfiguration fungerar inte om säkerhetsmetoden för den trådlösa routern (åtkomstpunkt) är WEP. I detta fall, använde en annan anslutningsmetod.
 • Om enheten är ansluten med en nätverkskabel visas ett varningsmeddelande på TV:n. Koppla bort nätverkskabeln från enheten och upprätta sedan en trådlös anslutning.